लक्ष्मी बैंकको घर कर्जा निम्न प्रयोजनका लागि लिन सकिन्छ

  • भविष्यमा आवासिय संरचना निर्माणका लागि चाहिने घडेरी जग्गा खरिदका लागि
  • आवासिय प्रयोजनका लागि घर वा अपार्टमेन्ट खरिदका लागि
  • कर्जावालको आफ्नै जग्गामा आवसिय भवन निर्माणका लागि
  • घरको मरमर्मतका लागि स् मर्मत वा थप संरचना निर्माणका लागि

विशेषताहरु

घरहरूको निर्माण र खरीदका लागि कर्जा अवधि १५ बाट २५ बर्ष बनाइएको छ।
ग्राहकहरुलाइ यसले यो सेवा लिन थप प्रेरणा दिने आशा गरिएको छ।

बैंकको सबै शाखाहरुबाट आवेदन दिन सकिन्छ

आवेदन दिएको ७ दिन भित्र कर्जा स्विकृतिको निर्णय

कर्जाका शर्तहरु

नेरु २ करोड

(अधिकतम कर्जा रकम)

२५ वर्ष

(अधिकतम कर्जा अवधि)

कर्जा वितरण सीमा

काठमाण्डु बाहिर ६०% र काठमाण्डु भित्र ५०%
नेरु १.५ करोड

(अधिकतम कर्जा रकम)

१५ वर्ष

(अधिकतम कर्जा अवधि)

कर्जा वितरण सीमा

काठमाण्डु बाहिर ६०% र काठमाण्डु भित्र ५०%
नेरु १.५ करोड

(अधिकतम कर्जा रकम)

२५ वर्ष

(अधिकतम कर्जा अवधि)

कर्जा वितरण सीमा

काठमाण्डु बाहिर ६०% र काठमाण्डु भित्र ५०%

कर्जा सक्षमता क्यालकुलेटर

?
वर्ष
%
तपाईं रु ० सम्मको रकमको कर्जा लिन सक्षम हुनुहुन्छ।
तपाईंको मासिक किस्ता रु ०

कर्जाका लागि आवेदन दिनुुहोस