घरको मर्मत संभार, गाडी खरिद वा कर्जा एकिकरण जस्ता धेरै आवश्यकताको समाधान घर निक्षेप कर्जा हुन सक्छ। आफ्नो घरको निक्षेप प्रयोग गरि ऋणिहरुले आफुलाई चाहिने जेसुकै सामान पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। कर्जा चाहे निश्चित दरको होस, एकै चोटी वितरण गरिने कर्जा होस वा थोरै थोरै गरि लिने कर्जा किन नहोस, यस खाले कर्जा लिनु अगाडी उचित जानकारी लिन जरुरी हुन्छ।

विशेषताहरु

संरचित कर्जा योजना खोज्नेहरुका लागि

बैंकको सबै शाखाहरुबाट आवेदन दिन सकिन्छ

आवेदन दिएको ७ दिन भित्र कर्जा स्विकृतिको निर्णय

कर्जाका शर्तहरु

नेरु १.५ करोड

अधिकतम कर्जा रकम

१५ वर्ष

अधिकतम कर्जा अवधि

*कर्जा वितरण सीमा

सम्पत्तिको बजार मूल्यको ५०% सम्म (काठमाण्डु बाहिर)
सम्पत्तिको बजार मूल्यको ४०% सम्म (काठमाण्डु भित्र)
नेरु १.५ करोड

अधिकतम कर्जा रकम

१५ वर्

अधिकतम कर्जा अवध

*कर्जा वितरण सीम

सम्पत्तिको बजार मूल्यको ५०% सम्म (काठमाण्डु बाहिर)
सम्पत्तिको बजार मूल्यको ४०% सम्म (काठमाण्डु भित्र)

कर्जा सक्षमता क्यालकुलेटर

?
वर्ष
%
तपाईं रु ० सम्मको रकमको कर्जा लिन सक्षम हुनुहुन्छ।
तपाईंको मासिक किस्ता रु ०

Apply for a loan