लक्ष्मी बैंक नै किन रोज्ने ?

नि: शुल्क भिसा डेबिट कार्ड

मोबाइल बैंकिङ्ग

इन्टर्नेट बैंकिङ्ग

पाउनुहोस सर्वोत्कृष्ट बैंकिङ सेवा

दर र विशेष्ताहरु

 • ६.०३% ब्याज दर
 • नाबालिगहरुका लागि विशेष खाता
 • उपहारका रुपमा खाता धनीलाइ निस्शुल्क खुत्रुके
 • निस्शुल्क VISA डेबिट कार्ड
 • कुनै पनि शाखा बाट खाता चलाउन मिल्ने, चेकबुक निवेदन समेत
 • मोबाइल र इनटरनेट बैंकिङ
 • त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी

शुल्कहरु

 • सम्पुर्ण इ-बैंकिङ सेवाहरु मात्र नेरु २५० मा

आवेदन कसरी दिने?

आवश्यक विवरण तथा दस्तावेजहरु
 • नेपालको स्थायी ठेगाना
 • अभिभावकको नागारिकता
 • खातावालाको नागरिकता
 • फोटो (२ प्रति)
 • विध्यामान राहदानी (विदेशी नागरिकका लागी )
 • भारतिय राजदुतावासको पत्र (राहदानी नभएका भारतिय नागरिकका लागी)
अरु दस्तावेज (लागु हुनेलाइ मात्र)
 • एक अतिरिक्त परिचय पत्र जस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र, विद्ध्यार्थीको परिचय पत्र वा राहदानी
 • पानी तथा विजुलीको बिजक
कस्ले आवेदन दिन सक्छ?
 • यदि तपाइँ १८ वर्ष मुनिको हुनुहुन्छ भने, यो खाता खोल्न आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।

यो खातामा कुनै न्युनतम मौजदात जरुरी छैन।

More information
 • Applications for accounts where funds are held in trust cannot be accepted online.
 • If you wish to open an account, please apply at any branch
प्रश्नहरुरु ?

यदि तपाईँलाइ थप प्रशनहरु छन् वा तपाईँले अनलाइन आवेदन भर्नसक्नु हुन्न भने हामीलाइ कुनैपनि समय ०१-४४४४६८४ मा फोन गर्नसक्नु हुन्छ