लक्ष्मी बैंक नै किन रोज्ने?

नि: शुल्क भिसा डेबिट कार्ड

मोबाइल बैंकिङ्ग

इन्टर्नेट बैंकिङ्ग

पाउनुहोस सर्बोत्क्रिष्ट बैंकिङ सेवा !

दर र विशेष्ताहरु

 • ६.०३% ब्याज दर
 • Zero balance hassle free account
 • एस.एम.एस अलर्ट सेवा
 • सि-आस्बा तथा कुनै पनि ब्रान्चबाट खाता चलाउन मिल्ने
 • चेकबुक
 • आफुले उपभोग गर्नु भएको सेवाको मात्र भुक्तानी
 • त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी

शुल्कहरु

सम्पुर्ण बैंकिङ सेवाहरु मात्र नेरु ५०० मा

आवेदन कसरी दिने?

आवश्यक विवरण तथा दस्तावेजहरु
 • नेपालको स्थायी ठेगाना
 • खातावालाको नागरिकता
 • फोटो (२ प्रति)
 • वैध राहदानी (विदेशी नागरिकका लागी)
 • भारतिय राजदुतावासको पत्र (राहदानी नभएका भारतिय नागरिकका लागी)
अरु दस्तावेज (लागु हुनेलाइ मात्र)
 • एक अतिरिक्त परिचय पत्र जस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र, विद्ध्यार्थीको परिचय पत्र वा राहदानी
 • पानी तथा विजुलीको बिजक
कस्ले आवेदन दिन सक्छ ?
 • यदि तपाइँ १८ वर्ष वा बढीको हुनुहुन्छ भने, यो खाता खोल्न आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।

यो खातामा कुनै न्युनतम मौजदात जरुरी छैन।

थप जानकारी
 • ट्रष्टमा भएको पुंजी व्यवास्थापनका लागि खोलिने खाता अनलाइन आवेदनबाट लिन मिल्दैन।
 • यदी तपाईं यस्तो प्रकारको खाता खोल्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो नजिकको लक्ष्मी बैंकको शाखामा सम्पर्क राख्नुहोस् |
प्रश्नहरु?

यदि तपाईँलाइ थप प्रशनहरु छन् वा तपाईँले अनलाइन आवेदन भर्नसक्नु हुन्न भने हामीलाइ कुनैपनि समय ०१-४४४४६८४ मा फोन गर्नसक्नु हुन्छ