श्री रमन नेपाल

बोर्ड अध्यक्ष

श्री दिनेश पौडेल

(प्रबर्धक समुहको प्रतिनिधी), सञ्चालक

डा. मनीष थापा

(प्रबर्धक समुहको प्रतिनिधी), सञ्चालक

सुश्री स्वाती रुङ्ग्टा

(सर्वसधारणको तर्फबाट), सञ्चालक

 

श्री विश्व करण जैन

(सर्वसधारणको तर्फबाट), सञ्चालक

सुश्री विद्मा वस्न्यात

स्वतन्त्र सञ्चालक