श्री रमन नेपाल

बोर्ड अध्यक्ष

श्री दिनेश पौड्याल

सञ्चालक, (संस्थापक समुहको प्रतिनिधी)

डा. मनीष थापा

सञ्चालक, (संस्थापक समुहको प्रतिनिधी)

 

स्वाती रुङ्ग्टा

सञ्चालक, (सर्वसधारणको तर्फबाट)

विद्मा वस्न्यात

स्वतन्त्र सञ्चालक