लक्ष्मी बैंक eMT

द्रुत रकमान्तर सेवा (एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर) को ब्राण्ड अन्तर्गत बैंकले आफ्नो सबै विप्रेशन सेवा सन्चालन गर्दै आएको छ। वाल स्ट्रिट एक्सचेन्ज, एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, अरब राष्ट्रिय बैंक, मर्कानट्रेड एशिया, अल अहलिया मनी इक्सचेन्ज, अल अनसारी मनी एक्सचेन्ज जस्तै अरु संसथाहरु हाम्रो रणनितिक साझेदारहरु हुन्।

हाम्रा रणनितिक साझेदारहरु विश्वभरका ख्याति प्राप्त बैंक र विप्रेशन संस्थाहरु हुन्।