अषाढ २०७८ को आधार दर: ७.०८%
अषाढ २०७८ को ने.रु. को प्रसार दर: ३.४२%

ब्याजदर

(१६ जुलाई देखी लागु हुने गरी)

बचत (नेरु) वार्षिक ब्याज दर
साधारण बचत
बचत खाता २.५ %
विशेष बचत
सम्मान बचत ३ %
शक्ति बचत ३ %
सुनौलो बचत ३ %
धन लक्ष्मी बचत ३ %
सुपर नारी बचत ३ %
शुभ लक्ष्मी बचत ३ %
अरेञ्ज बचत ३ %
अरेञ्ज बचत प्लस ४.५० %
शुभश्री लक्ष्मी बचत ४.५० %
* सम्पूर्ण बचत खाताहरुको ब्याज दैनिक रुपमा हिसाब हुन्छ र त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी गरिनेछ ।
बचत (अमेरिकी डलर) वार्षिक ब्याज दर
अमेरिकी डलर बचत २.००%
कल निक्षेप कल निक्षेप खाता
वार्षिक ब्याज दर १% सम्म (अथवा निश्चित अवधिका लागी गरिएको सम्झौता बमोजिम)
मुद्दती खाता संस्थागत व्यक्तिगत
३ - ६ महिना ६.५% ७%
६ महिना भन्दा माथी ७% ७%
लक्षित मुद्दती - ७.५%
संरचित निक्षेप ७.५% -
गैऱ् आवसिय नेपाली आवधिक मुद्दती खाता वार्षिक ब्याज दर
अमेरिकी डलर ४.००%
ब्रिटिश पाउण्ड ३.००%
युरो १.००%
अस्ट्रेलियन डलर ३.००%
अवधी: २ देखी ३ वर्ष
न्युनतम मौजदात: अमेरिकी डलर १०,००० वा माथी

कर्जाहरु

अषाढ २०७८ अनुसारको त्रैमासिक अन्त्यको आधार दर: ७.०८%
ओभरड्राफ्ट र रकम कर्जा वार्षिक ब्याज दर(%)
कर्पोरेट आधार दर + ५ सम्म
साना व्यवसायी तथा अन्य आधार दर + ५ सम्म
कार्यशील पूंजी/
छोटो अवधीका कर्जा
वार्षिक ब्याज दर %
कर्पोरेट आधार दर + ५ सम्म
साना व्यवसायी तथा अन्य आधार दर + ५ सम्म
सप्लाई फाइनान्स आधार दर + ५ सम्म
निर्यात कर्जा आधार दर + ५ सम्म
मुद्दती कर्जा - कर्पोरट आधार दर + ५ सम्म
मुद्दती कर्जा - साना व्यवसायी आधार दर + ५ सम्म
आयातकर्ताहरुका लागि कर्जा वार्षिक ब्याज दर %
कर्पोरेट आधार दर + ५ सम्म
साना व्यवसायी तथा अन्य आधार दर + ५ सम्म
अरु कर्जाहरु वार्षिक ब्याज दर %
गाडी कर्जा आधार दर + ५ सम्म
शैक्षिक कर्जा आधार दर + ५ सम्म
घर कर्जा आधार दर + ५ सम्म
होम एक्विटी कर्जा आधार दर + ५ सम्म
होम एक्विटी रेभोल्भिङ्ग लाईन अफ क्रेडिट आधार दर + ५ सम्म
व्यक्तिगत कर्जा आधार दर + ५ सम्म
साना व्यवसायी कर्जा आधार दर + ५ सम्म
सुन कर्जा आधार दर + ५ सम्मम
मुद्दती खाताको आधारमा दिने कर्जा मुद्दती खाताको ब्याजदर + १ वा आधार दर + ५ सम्म
“क” बर्गको बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा दिने कर्जा आधार दर + ५ सम्म
शेयरहरुको आधारमा दिने कर्जा आधार दर + ५ सम्म
लघुवित्त कर्जा आधार दर + ५ सम्म

कर्जा - निश्चित दरहरु

घर कर्जा (%) होम एक्विटी कर्जा (%) गाडी कर्जा (%) व्यक्तिगत कर्जा (%) साना व्यवसायी कर्जा (%)
किस्ता अधिविकर्ष
७.९९% १ वर्षका लागी ८.४९% १ वर्षका लागी ८.९९% १ वर्षका लागी ७.९९% १ वर्षका लागी ९.९९% १ वर्षका लागी, ८.४९% १ वर्षका लागी
८.९९% ३ वर्षका लागी ९.४९% ३ वर्षका लागी ८.९९% २ वर्षका लागी
९.९९% ५ वर्षका लागी
त्यस पश्चात आधार दर + १.५०% त्यस पश्चात आधार दर + २.००% त्यस पश्चात आधार दर + २.५०% त्यस पश्चात आधार दर + २.००% त्यस पश्चात आधार दर + ३.००% त्यस पश्चात आधार दर + १.५०%

नोट:


*बचत तथा कल निक्षेप खातामा ब्याजको गणना दैनिक आर्जित गरिन्छ र त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी गरिन्छ ।
*मुद्दती खातामा ब्याजको भुक्तानी परिपक्वता को आधारमा वा त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी गरिन्छ ।
*कल निक्षेप खाताका दरमा अधिकतम १% सम्म रहेर समय समयमा परिवर्तन हुन सक्नेछ । थप जानकारीका लागी हाम्रा शाखाहरुमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
*गाडी कर्जामा विध्युतिय सवारीको हकमा ब्याजमा ३ वर्षका लागी ०.५% छुट पाउन सकिनेछ भने त्यस पश्चात आधार ..दर + १.५०% को दर लागु हुनेछ ।
*जेष्ठ २०७८ को आधार दर ६.६९% । जेष्ठ २०७८ को नेरु. को प्रसार दर ३.२९% ।