Currency Unit Buying Currency Notes
(Cash below Deno 50)
Buying Other Instruments
(Cash 50 and above Deno)
Selling
Currency Unit Buying Currency Notes
(Cash below Deno 50)
Buying Other Instruments
(Cash 50 and above Deno)
Selling
USD1112.93113.5114.1
EUR1125.57126.2128.28
GBP1145.92146.65148.26
CHF1113.96114.53116.37
JPY (10)1010.3710.4210.59
AUD176.7977.1878.47
SGD182.3782.7883.61
HKD114.3114.3814.48
CAD185.7486.1786.78
INR11.61.61.6015
DKK116.8416.9217.1
CNY115.9416.0216.11
QAR130.5930.7531.05
SAR129.8730.0230.31
SEK111.6511.7111.79
MYR126.7926.9327.17
THB13.673.693.74
AED130.3430.4931.49
KRW (100)1009.449.589.71
KWD1372.21374.08375.61
BHD1299.21300.72302.59

नोट:

  • माथीका दरहरु सुचनाको लागि मात्र हो र विना कुनै पुर्व सुचना परिवर्तन हुन सक्छन्। बैंकको ट्रेजरी विभागले सोको जीम्मा लिएको हुन्छ।
  • भारु बाहेक अरु कुनै विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दा, ५०को भन्दा सानो नोट भएमा बैंकले थप ०.५% शुल्क लिने छ।