लक्ष्मी बैंकको साना ब्यावसायी कर्जा देशभरका शहरी र ग्रामिण भेगमा सञ्चालन हुने व्यवसायहरूको लागि लक्षित कर्जा सेवा हो। सन्चालन को १ बर्ष पनि नभएका व्यवसायहरू पनि साना ब्यावसायी कर्जाका लागि योग्य छन् र यो सेवा बैंकको सबै शाखाबाट लिन सकिन्छ।

यो कर्जा निम्न लिखित प्रयोजनका लागि लिन सकिन्छ:

 • पूंजिगत व्यय
  • स्थिर सम्पत्ति
  • सवारी साधन
 • कार्य सन्चालनका लागि चाहिने पूंजि
  • ओभरड्राफ्ट
  • छोटो अवधिका कर्जा
  • मध्यम अवधिका कर्जा
  • ट्रस्ट रसिद र अन्य वित्तिय प्रयोजनका लागि

विशेषताहरु

१० वर्ष सम्मको अवधि (अवधि पश्चात, मासिक वा त्रैमासीक ब्याज भुक्तानि गर्न मिल्ने)

कुल व्यापारिक सम्पत्तिको मूल्यको ८०% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने (छोटो अवधिको कर्जाको लागि ७०% सम्म)

स्थिर सम्पत्तिको मूल्यको ७५% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने (गाडीको कर बिजक मूल्यको ७५% सम्म )

कर्जाका शर्तहरु

नेरु ३ करोड

अधिकतम कर्जा रकम

१० वर्ष

अधिकतम कर्जा अवधि

*कर्जा वितरण सीमा

कुल व्यापारिक सम्पत्तिको ७०% सम्म ओभरड्राफ्ट सुविधा
DSC अनुपात १:३५:१ वा राम्रो

उचित बजार मूल्य=१:१ र ०:९०:१ ओभरड्राफ्टको सन्दर्भमा

ऋणपत्रहरुको लागि न्यूनतम ५%
नेरु २ करोड

अधिकतम कर्जा रकम

१० वर्ष

अधिकतम कर्जा अवधि

*कर्जा वितरण सीमा

कुल व्यापारिक सम्पत्तिको ७०% सम्म ओभरड्राफ्ट सुविधा
DSC अनुपात १:३५:१ वा राम्रो

उचित बजार मूल्य= १:१ र ०:९०:१ ओभरड्राफ्टको सन्दर्भमा०
ऋणपत्रहरुको लागि न्यूनतम ५%

कर्जा सक्षमता क्यालकुलेटर

?
वर्ष
%
तपाईं रु ० सम्मको रकमको कर्जा लिन सक्षम हुनुहुन्छ।
तपाईंको मासिक किस्ता रु ०

Apply for a loan