नेपालको शेयर बजारमा सुचिबद्ध कम्पनिहरुको शेयर धितो राखेर लिन सकिने कर्जा शेयर कर्जा हो। यो कर्जा लिएर ऋणीले सामाजिक खर्च, उपभोग, सम्पत्ति निर्माण वा थप लगानि पनि गर्न सक्नुहुन्छ।

विशेषताहरु

आवेदन दिएको ७ दिन भित्र कर्जा स्विकृतिको निर्णय

यो कर्जाको ब्याज हरेक त्रैमासिक गर्नु पर्ने हुन्छ।

कर्जाका शर्तहरु

नेरु १ करोड

अधिकतम कर्जा रकम

१२ महिना

अधिकतम कर्जा अवधि

*कर्जा वितरण सीमा

उचित बजार मूल्यको ५०% सम्म
नेरु १ करोड

अधिकतम कर्जा रकम

१२ महिना

अधिकतम कर्जा अवधि

*कर्जा वितरण सीमा

उचित बजार मूल्यको ५०% सम्म

कर्जा सक्षमता क्यालकुलेटर

?
वर्ष
%
तपाईं रु ० सम्मको रकमको कर्जा लिन सक्षम हुनुहुन्छ।
तपाईंको मासिक किस्ता रु ०

Apply for a loan