लक्ष्मी बैंकको सुन कर्जा तत्कालको लागि तपाईँको वित्तय सहयोगि हुन सक्दछ। सुन कर्जा बैंकको नयाँ सडक, पुलचोक र बिराटनगर शाखाहरुमा उपलब्ध छन्।

विशेषताहरु

लक्ष्मी बैंकले एकै दिनमा सुन कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ।

हामीसँग धितो राखिएको सबै सुन हाम्रो लकरमा सुरक्षित हुन्छन्।

यो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई न्युनतम सुरक्षा प्रतिवेदनहरु मात्र चाहिने हुन्छ।

कर्जाका शर्तहरु

नेरु ५० लाख अधिकतम कर्जा रकम
१२ महिना नवीकरणीय अधिकतम कर्जा अवधि
*कर्जा वितरण सीमा बैंकले तर्जुमा गरेको मूल्यको ७५% सम्म
नेरु २० लाख अधिकतम कर्जा रकम
१२ महिना नवीकरणीय अधिकतम कर्जा अवधि
*कर्जा वितरण सीमा बैंकले तर्जुमा गरेको मूल्यको ७५% सम्म

कर्जा सक्षमता क्यालकुलेटर

?
वर्ष
%
तपाईं रु ० सम्मको रकमको कर्जा लिन सक्षम हुनुहुन्छ।
तपाईंको मासिक किस्ता रु ०

Apply for a loan