लक्ष्मी बैंकको शैक्षिक कर्जाले कलेज र विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाद्वारा निर्धारण गरे अनुसार अध्ययन कोर्ससँग सम्बन्धित सबै खर्चहरू (यात्रा र बस्ने खर्च सहित) बहन गर्न सक्छ।

  विशेषताहरु

  बैंकको सबै शाखाहरुबाट आवेदन दिन सकिन्छ

  आवेदन दिएको ७ दिन भित्र कर्जा स्विकृतिको निर्णय

  कर्जाका शर्तहरु

  नेरु ७० लाख

  अधिकतम कर्जा रकम

  १५ वर्ष

  अधिकतम कर्जा अवधि

  *कर्जा वितरण सीमा

  अध्ययन शुल्क (यात्रा र बस्ने खर्च सहित) को १००% सम्म
  समपत्तिको उचित बजार मूल्यको ७५% सम्म

  मुद्दति खाता वा सरकारी ऋणपत्रको मूल्यको ९५% सम्म

  कर्जा सक्षमता क्यालकुलेटर

  ?
  वर्ष
  %
  तपाईं रु ० सम्मको रकमको कर्जा लिन सक्षम हुनुहुन्छ।
  तपाईंको मासिक किस्ता रु ०

  Apply for a loan