निजी वहान खरिदका लागि लक्ष्मी बैंकले आकर्षक कर्जा सुविधाहरु ल्याएको छ।

  विशेषताहरु

  लक्ष्मी बैंकले ल्याएको छ ९ बर्षसम्म लचिलो कर्जा अवधि

  आवेदन दिएको ७ दिन भित्र कर्जा स्विकृतिको निर्णय

  बैंकको सबै शाखाहरुबाट आवेदन दिन सकिन्छ

  कर्जाका शर्तहरु

  नेरु ८० लाख

  अधिकतम कर्जा रकम

  ९ वर्ष

  अधिकतम कर्जा अवधि

  *कर्जा वितरण सीमा

  गाडीको कर बिजक मूल्यको ६५% सम्म
  गाडीको कर बिजक मूल्यको ८०% सम्म (विद्युतिय गाडीमा)
  नेरु ४० लाख

  अधिकतम कर्जा रकम

  5 years

  अधिकतम कर्जा अवधि

  *कर्जा वितरण सीमा

  गाडीको कर बिजक मूल्यको ६०% सम्म

  कर्जा सक्षमता क्यालकुलेटर

  ?
  वर्ष
  %
  तपाईं रु ० सम्मको रकमको कर्जा लिन सक्षम हुनुहुन्छ।
  तपाईंको मासिक किस्ता रु ०

  Apply for a loan