कार्ड तथा मोबाईल मनी सम्बन्धी सहायताको लागि:

विनायक घिमिरे
९८४१६४४९१२
सरोज श्रेष्ठ
९८४१७६७९१४