साधारण बैंकिङ्ग समय
बार देखी सम्म
आईतबार - बिहिबार १० बजे ४ बजे
शुक्रबार १० बजे १:३० बजे

३६५ दिन बैँकिङ्ग समय
शाखा देखी सम्म
हात्तीसार शाखा* १० बजे १ बजे
*शनिबार र अन्य सार्वजनिक बिदाहरुमा (विजया दशमी, भाई टिका र होली बाहेक)

बिदा काउन्टर सेवा समय
शाखा देखी सम्म
पुल्चोक शाखा* १० बजे १ बजे
*सार्वजनिक बिदाहरुमा (शनिबार, विजया दशमी, भाई टिका र होली बाहेक)

साँझ काउन्टर समय

गर्मी महिना को समय
बार शाखा साधारण बैंकिङ्ग समय साँझ काउन्टर समय
आईतबार - बिहिबार सबै शाखाहरु १० बजे देखी ४ बजे सम्म
आईतबार - बिहिबार हात्तीसार, न्यु-रोड, लगनखेल ४ बजे देखी ६:३० बजे सम्म
शुक्रबार सबै शाखाहरु १० बजे देखी १:३० बजे सम्म
शुक्रबार हात्तीसार, न्यु-रोड, लगनखे १:३० बजे देखी ५ बजे सम्म
साँझको काउन्टर सेवा हालको अवस्थाले गर्दा अन्य सुचना जारी नभएसम्म रोक्का गरिएको छ ।

जाडो महिना को समय
बार शाखा साधारण बैंकिङ्ग समय साँझ काउन्टर समय
आईतबार - बिहिबार सबै शाखाहरु १० बजे देखी ४ बजे सम्म
आईतबार - बिहिबार हात्तीसार, न्यु-रोड, लगनखेल ४ बजे देखी ६ बजे सम्म
शुक्रबार सबै शाखाहरु १० बजे देखी १:३० बजे सम्म
शुक्रबार हात्तीसार, न्यु-रोड, लगनखेल १:३० बजे देखी ५ बजे सम्म
साँझको काउन्टर सेवा हालको अवस्थाले गर्दा अन्य सुचना जारी नभएसम्म रोक्का गरिएको छ ।