बैंकिङ समय

साधारण बैंकिङ्ग समय

बारशाखादेखीसम्म
आईतबार - बिहिबारसबै शाखाहरू१०:०० बजे४:०० बजे
शुक्रबारसबै शाखाहरू१०:०० बजे१:३० बजे

अन्य बैंकिङ समय

शाखादेखीसम्म
३६५ दिन बैँकिङ्ग*हात्तीसार१० बजे१ बजे
बिदा काउन्टर**हात्तीसार, पुल्चोक१० बजे१ बजे

*शनिबार र अन्य सार्वजनिक बिदाहरुमा (विजया दशमी, भाई टिका र होली बाहेक)
**सार्वजनिक बिदाहरुमा (शनिबार, विजया दशमी, भाई टिका र होली बाहेक)