साधारण बैंकिङ्ग समय
बार देखी सम्म
आईतबार - बिहिबार १०:०० बजे ४:०० बजे
शुक्रबार १०:०० बजे १:०० बजे

३६५ दिन बैँकिङ्ग समय
शाखा देखी सम्म
हात्तीसार शाखा* १० बजे १ बजे
*शनिबार र अन्य सार्वजनिक बिदाहरुमा (विजया दशमी, भाई टिका र होली बाहेक)

बिदा काउन्टर सेवा समय
शाखा देखी सम्म
हात्तीसार शाखा, पुल्चोक शाखा* १० बजे १ बजे
*सार्वजनिक बिदाहरुमा (शनिबार, विजया दशमी, भाई टिका र होली बाहेक)