तपाईंको मुल्यवान वस्तुहरु राखनको लागि हामिले उच्च सुरक्षा भएको लकरको सेवा प्रदान गर्दछौं। आफुलाइ चाहिए बमोजिम विभिन्न आकारका लकरहरु उचित मुल्यमा उपलब्ध छन्। यि लकरहरुमा जो कोही जान नपाउने हुनाले तपाईंलाइ चाहिने गोपनियता पनि पाउनुहुनेछ।

बैंकिङ समय पश्चात (बैंक खुला रहेको समयसम्म) पनि लकर सुबिधा उपलब्ध हुन्छ।

लकर सुबिधा बैंकको निम्न शाखाहरुमा उपलब्ध छ:

उपत्यका भित्र

हात्तिसार शाखा
Type 1A @ बार्षिक रु २,५०० मात्र
Type 3D @ बार्षिक रु ४,५०० मात्र
Type 1F @ बार्षिक रु ५,५०० मात्र
Type L2 @ बार्षिक रु ७,५०० मात्र
महाराजगंज शाखा
Type 3D @ बार्षिक रु ४,५०० मात्र
Type 1F @ बार्षिक रु ५,००० मात्र
पुलचोक शाखा
Type 2B @ बार्षिक रु ३,००० मात्र
Type 3D @ बार्षिक रु ४,५०० मात्र
Type L2 @ बार्षिक रु ७,५०० मात्र
सुकेधारा शाखा
Type 1A @ वार्षिक रु २,५०० मात्र
Type 3D @ वार्षिक रु ४,५०० मात्र
Type 1F @ वार्षिक रु ५,५०० मात्र
खुशीबु शाखा
Type 2B @ वार्षिक रु ३,००० मात्र
Type 3D @ वार्षिक रु ४,५०० मात्र
Type 1F @ वार्षिक रु ५,५०० मात्र
भाटभटेनी शाखा
Type 3D @ बार्षिक रु ४,५०० मात्र
Type 1F @ बार्षिक रु ५,५०० मात्र
Type L2 @ बार्षिक रु ७,५०० मात्र
भैसिँपाटी शाखा
Type 2B @ वार्षिक रु ३,००० मात्र
Type 3D @ वार्षिक रु ४,५०० मात्र
Type L2 @ वार्षिक रु ७,५०० मात्र

उपत्यका बाहिर

विराटनगर शाखा
Type 1A @ वार्षिक रु २,५०० मात्र
Type 2B @ वार्षिक रु ३,००० मात्र
Type 3D @ वार्षिक रु ४,५०० मात्र
Type 1F @ वार्षिक रु ५,५०० मात्र
Type L2 @ वार्षिक रु ७,५०० मात्र
विरगंज शाखा
Type 2B @ वार्षिक रु ३,००० मात्र
Type 2BE @ वार्षिक रु. ४००० मात्र
Type 2B1H1 @ वार्षिक रु. ५,५०० मात्र
Type 2BH @ वार्षिक रु. ६,५०० मात्र
Type L2 @ वार्षिक रु ७,५०० मात्र
धरान शाखा
Type 1A @ बार्षिक रु २,००० मात्र
Type 3D @ बार्षिक रु ३,५०० मात्र