बैंकको हाताबाट बिक्रि गरिने विमा सेवालाई नै बैंक विमा सेवा भनिन्छ। लक्ष्मी बैंकका ग्राहकहरुलाइ जीवन बिमा प्रदान गर्ने हेतुले यो सेवा सुचारु गरिएको हो।

तपाईंको व्यस्तता र विमा लिनको चाहलाइ मध्यनजर गरि सजिलो प्रकृयाबाट विमा जारी गर्न बैंकले यो सेवा दिएको हो। यो सेवा बैंकको सबै शाखाबाट लिन सकिन्छ।